Nabízí vám banka kontokorent? Zvažte všechna pro a proti

Situace, která se stala téměř každému majiteli bankovního účtu. Zřídíte si u banky osobní účet, pár měsíců vám na účet dochází pravidelně výplata a banka se ihned ozve s nabídkou doplňkové služby – kontokorentu. Banka samozřejmě jedná ve svém zájmu, a tak vám kontokorent vybarví v tom nejlepším světle. Důležité je si však uvědomit, že má kontokorent i jisté nevýhody. Než si ho zřídíte zvažte všechna pro a proti.

Určitě není od věci si pro začátek připomenout, jaký produkt kontokorent představuje. Kontokorent nebo také povolený debet je služba, kterou svým klientům poskytuje banka. Klientům umožňuje vybírat peníze z účtu, provádět platby kartou nebo zasílat příkazy k úhradě, přestože nemá na účtu dostatek vlastních peněz k jejich krytí. Lidově je známý jako „povolené přečerpání účtu“ jedná se však o formu úvěru, který je spojen s placením úroků po dobu jeho čerpání. Výše úroků se pak mění dle podmínek jednotlivých bank.

Srovnání kontokorentů zde

Kontokorent je druh půjčky

Ačkoliv se kontokorent šikovně schovává za spojení s běžným účtem, ve skutečnosti se jedná o druh krátkodobé půjčky. Oproti běžnému úvěru však máte možnost si půjčit (dosáhnout záporného zůstatku na účtu) opakovaně a kdykoliv.

Oproti běžné půjčce je splácení kontokorentu mnohem volnější, nemusíte se trápit pravidelnými měsíčními splátkami. Standardně stačí, pokud během jednoho roku od prvního využití kontokorentu překlopíte váš zůstatek na účtu opět do kladných čísel. Nastudujte si však pozorně podmínky kontokorentu, protože některé banky mohou mít tuto lhůtu nastavenou na 6 měsíců.

Přes evidentní výhody finanční nezávislosti se však jinak kontokorent chová jako standardní půjčka. Vyplatí se tak porovnávat kontokorenty z hlediska úrokové sazby, výše limitu nebo pravidel splácení. Jakmile kontokorentu využijete a váš zůstatek na účtu klesne pod nulu, banka vám začne z vypůjčené částky počítat úrok, který se u většiny kontokorentů pohybuje mezi 10 a 20 procenty ročně.

Proč byste si měli zřídit kontokorent?

Kontokorent je nabízen bankami a jako jejich produkt má samozřejmě jisté výhody. V prvé řadě zvyšuje solventnost neboli platební schopnost každého klienta. Vysvětlím na příkladu.

Můžete například měnit zaměstnání a pak se vám stane, že vám na měsíc vypadne pravidelný příjem. Vy tak vyčerpáte veškerou hotovost a dostanete se hovorově řečeno „na nulu“. Pokud však máte kontokorent, pravidelné a trvalé platby jako hypotéka, inkasa a SIPA, budou z kontokorentu bezpečně zaplaceny.

Máte zkrátka k dispozici peníze banky až do výše limitu kontokorentu. Po splacení této půjčky, které musí proběhnout ve smluvně daném období (6 nebo 12 měsíců), pak můžete opět začít kontokorent čerpat. Rovněž nemusíte oproti standardním spotřebitelským úvěrům uvažovat nad poplatky za předčasné splacení půjčky, neboť kontokorent můžete splatit kdykoliv zdarma.

Největší výhody kontokorentu:

 • Zlepšení platební schopnosti
 • Neustálá dostupnost úvěru
 • Okamžitá finanční rezerva
 • Půjčku můžete, ale nemusíte využít
 • Větší finanční nezávislost

Proč se kontokorentu naopak raději vyhnout?

Za jistou volnost při splácení a flexibilitu produktu si banka nechá za kontokorent vyplácet poměrně vysoký úrok. V případě dlouhodobého čerpání vyšší částky můžete na úrocích zaplatit ohromnou částku.

Stejně jako standardní úvěry je i kontokorent spojen s placením řady poplatků, které se opět mění podle konkrétního bankovního domu. Jedná se následující poplatky:

 • Měsíční paušál
 • Poplatek za čerpání kontokorentu
 • Poplatky za transakce v době aktivace kontokorentu

Jistou nevýhodou může být rovněž omezená výše kontokorentu. Banky klientům obvykle nenabízejí úvěrové rámce vyšší než 50 000 Kč. Ač se to možná nezdá, může být toto omezení nakonec v nejlepším zájmu klienta, který je tak částečně chráněn před pádem do dluhové pasti.

V neposlední řadě pak myslete na to, že po splacení kontokorentu trvá měsíc, než se v bankovním registru objeví, že jste kontokorent splatili – nic nedlužíte. Právě nesplacený kontokorent může podrazit nohy řadě klientů, kteří žádají o hypoteční úvěr.

Jak se ke kontokorentu chovat, když už ho máte?

Starejte se o kontokorent podobně jako o otevřený oheň. Ten může být také dobrým sluhou, ale špatným pánem. Živelnost, která je ohni vlastní do jisté míry charakterizuje i kontokorent. Měl by sloužit především k překlenutí krátkodobého nedostatku peněžních prostředků, nikoliv vás ovládat jako stálá finanční rezerva, na které jste závislí. Držte se tedy 4 základních pravidel:

 • Dodržujte původně nastavený limit

Je dost pravděpodobné, že jste limit kontokorentu nastavovali s chladnou hlavou na pobočce banky ve spolupráci s profesionálem a k nastavení jeho výše jste měli rozumné důvody. V případě, že budete v panice z nenadálého nedostatku peněz žádat o zvýšení limitu, stoupá riziko, že nebudete kontokorent schopni splácet. Zejména výše úroku tohoto úvěru je velmi vysoká a v případě platební neschopnosti se v podstatě můžete rozloučit se světlou budoucností.

 • Kontokorent používejte s rozmyslem

Kontokorent není půjčkou, kterou byste měli, nebo mohli, financovat bydlení nebo nákup dovolené. Slouží k překonání období nenadálých výdajů a nedostatku peněz před výplatou. Neměli byste ho čerpat, pokud si nejste jistí, že ho budete moci splatit z následující výplaty.

 • Příliš drahá hotovost

Čím déle máte zůstatek na účtu záporný, o to více peněz zaplatíte na úrocích. Kontokorent může být výhodný, ale pouze jako krátkodobá půjčka.

 • Pozor na přečerpání limitu

Dejte si pozor, abyste nepřekročili nastavený limit pro přečerpání účtu. Může se vám to stát i neúmyslně. Naúčtují se vám úroky nebo poplatky, se kterými jste nepočítaly, v takovém případě vás může potkat i jednorázové zaplacení sankce ve výši 14 – 30 % z výše úvěrového limitu.

Může se vám kontokorent opravdu vyplatit?

Než si definitivně sjednáte kontokorent, shrňme si, k jakým účelům je vhodný:

 • Finanční rezerva pro uhrazení neočekávaných výdajů
 • Pokrytí stálých plateb v případě výpadku pravidelného příjmu
 • Využití pouze v krátkodobém horizontu (ideálně dnů)

V jiných případech se vyplatí využít jiných produktů. V delším časovém horizontu (od měsíce déle) se jedná o poměrně drahý úvěr. Stejně tak pokud sháníte finance na plánovaný nákup vybavení do domácnosti, levněji vás vyjde klasická bankovní půjčka na cokoliv, v dlouhodobém hledisku se vám vyplatí díky nižší úrokové sazbě.

Podobné využití jako kontokorent má i kreditní karta, která je většinou spojena s vyšším úrokem, nicméně můžete využít benefitu bezúročného období, kdy neplatíte za půjčku žádné poplatky. Pak může být „kreditka“ dokonce lepším řešením krátkodobých finančních problémů než kontokorent. Musíte si být ovšem stoprocentně jistí, že zvládnete dluh na kreditní kartě splatit v bezúročném období.

Ohodnoťte tento článek


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *