Kdy záznam v registru dlužníků vede k zamítnutí půjčky a kdy pomůže?

Registry dlužníků jsou veskrze vnímány jako negativní záležitost. Většinou jsou totiž hlavním důvodem vedoucím k zamítnutí žádosti o půjčku. Málokdo tuší, že záznam v nenáviděném registru může žádost o půjčku také podpořit. Znáte i tento význam registrů dlužníků?

Co je registr dlužníků a k čemu slouží

Registry dlužníků jsou databáze všech osob v ČR, kteří splácí nějaký typ úvěru. Za hlavní jsou zpravidla považovány takové záznamy týkající se těch úvěrů, které dlužníci splácí pozdě, špatně nebo dokonce vůbec. Některé registry dlužníků mohou navíc obsahovat informace týkající se dluhů i za jiné služby.

Registry dlužníků již několik let shromažďují údaje, které do nich dodávají bankovní a u ČNB registrovaní nebankovní poskytovatelé úvěru, případně dodavatelé dalších služeb (např. dodavatelé energií a telekomunikačních služeb). Může se přitom jednat nejen o negativní, ale i o pozitivní informace.

Užívané registry dlužníků v ČR

V České republice jsou využívány celkem tři registry dlužníků:

  • BRKI a NRKI – tyto dva registry provozuje jedna společnost. První je bankovní registr klientských informací a obsahuje údaje od bank. NRKI znamená nebankovní registr klientských informací a zahrnuje informace pouze od nebankovních společností. Vždy se jedná o negativní záznamy, tedy údaje o dlužnících, které své závazky nesplácí, tak jak by měli.
  • SOLUS – tento asi nejznámější registr dlužníků v ČR obsahuje informace od bank, nebankovních poskytovatelů úvěru a také od dodavatelů energií a jiných služeb. Údaje mohou být negativního i pozitivního rázu.

Kdy je záznam v registru dlužníků důvodem k zamítnutí půjčky

Dle aktuálně platného zákona o spotřebitelském úvěru jsou na českém území operující banky i nebankovní poskytovatelé úvěru povinni prověřit platební schopnost (tzv. bonitu) všech žadatelů o úvěr. Jeden ze způsobů, jak si bonitu žadatele ověřit, představuje právě registr dlužníků.

Dlužník, na jehož jméno je veden jeden či dokonce více negativních záznamů, je považován za rizikového dlužníka. Čím více dluhů, tím větší riziko. Takový dlužník má problémy se splácením stávajících dluhů, a lze odůvodněně předpokládat, že u další půjčky tomu nebude jinak. Navíc není doporučeno půjčovat zadluženým osobám a zvyšovat tak jejich celkovou zadluženost.

Jaké další důvody mohou vést k zamítnutí půjčky?

  • nízké příjmy, vysoké pravidelné výdaje
  • nepravidelný příjem
  • zkušební nebo výpovědní lhůta
  • insolvence, exekuce, osobní bankrot
  • riziková skupina – studenti, matky na mateřské, samoživitelky, senioři

V jakých případech záznam v registru žadatele podpoří

Existují však i případy, kdy záznam v registru dlužníků může žadatele v jeho žádosti naopak podpořit. Pokud registr obsahuje i pozitivní informace, má řádně splácející klient velkou výhodu. Jelikož své závazky splácí řádně a včas je naopak hodnocen jako žádaný zákazník. Žádná společnost, ať už banka či nebankovní poskytovatel, nemá problémy zodpovědnému  důvěryhodnému žadateli poskytnout půjčku v odpovídající výši.

5 z 5 - (7 hlasů)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *