4 hlavní druhy podnikatelských úvěrů

Žádné podnikání není procházka růžovým sadem. Podnikatelé potřebují mít finanční rezervy ať už na pravidelné výdaje (nájem, služby, mzdy apod.), nákup potřebného materiálu a zásob či na investice pro další rozvoj firmy. Není-li dost peněz ve firemní pokladně, může pomoci půjčka či jiný vhodnější úvěrový produkt.

Provozní či investiční úvěr – peníze na rozvoj

Tyto úvěry jsou vhodné pro podnikatelé, kteří s podnikáním začínají, či firmy, kteří se chtějí dále rozvíjet a rozšiřovat. V obou případech jsou nutné finance na vybudování vhodných prostor, nákup nového a modernějšího vybavení apod.

Provozní úvěr se používá na úhradu věcí souvisejících čistě s provozem firmy. Jedná se například nákup materiálů, zboží, zásob apod. Výše provozního úvěru a doba splatnosti závisí na druhu pořizovaného majetku, době podnikání a hospodářském výsledku podnikatele.

Investiční úvěry se zase hodí na nákup modernějších strojů nebo stavbu vhodnějších a větších prostor (výrobny, provozovny, skladů apod.). Investiční úvěry patří k největším podnikatelským úvěrům a doba splatnosti se pohybuje obvykle od jednoho roku do deseti let.

Finanční a operativní leasing – peníze na vybavení

Při nákupu vybavení nezbytného k podnikání (automobily, stroje, zařízení a jiné vybavení) podnikatelé často využívají finanční nebo operativní leasing. Jedná se o poměrně snadno dostupný typ podnikatelského úvěru. V obou případech je zařízení v majetku leasingové společnosti.

Rozdíl mezi finančním a operativním leasingem je jednoduchý. Po splacení finančního leasingu vozidlo či jiné zařízení přejde do majetku podnikatele, kdežto u operativního leasingu se vozidlo či jiné zařízení vrací zpět k leasingové společnosti. Operativní leasing je vlastně něco jako pronájem.

Kontokorentní úvěr a kreditní karty – peníze v záloze

Kontokorenty a kreditní karty používají podnikatelé v podstatě stejným způsobem jako běžní spotřebitele s tím rozdílem, že v jejich případě slouží jako náhrada cash či finanční rezerva pro podnikatelské účely.

Prostřednictvím kontokorentu nebo kreditních karet mohou podnikatele nakupovat potřebné vybavení (zásoby, materiál pro výrobu atd.), než jim zákazníci uhradí vystavené faktury. Tyto peníze tak dočasně nahrazují cash flow. Kontokorent je přitom vázán k debetnímu účtu a jedná se o jakési “prodloužení” vlastního účtu, tedy možnost jít do mínusu. Kreditní karta má vlastní účet a jedná se o prostředky poskytnuté bankou či nebankovní úvěrovou společností.

Je lepší kontokorent nebo kreditní karta? Většina podnikatelů využívá oboje. Oproti kontokorentu však mají kreditní kartu jednu zásadní výhodu, a tou je tzv. bezúročné období. Pokud podnikatel použité prostředky vrátí v určité lhůtě, není mu účtován žádný úrok. U podnikatelských kreditních karet toto období bývá delší než spotřebitelů a může být dlouhé až několik měsíců.

Jaké požadavky musí podnikatel splňovat?

Stejně jako běžný spotřebitel, musí podnikatel v první řadě doložit, že si půjčku může dovolit. To znamená, že jeho firma vydělává dost, aby úvěr bez větších problémů splácel. Jedná se o tzv. bonitu a konkrétně po podnikatelích bankovní i nebankovní poskytovatelé standardně požadují následující:

  • daňové přiznání za poslední jeden až dva roky,
  • kladný výsledek hospodaření,
  • sídlo firmy na území ČR.

Podnikatel žádající o půjčku musí mít řádně uhrazené veškeré platby či zálohy u Finančního úřadu, zdravotní pojišťovny i Správě sociálního zabezpečení. Podnikatel se nesmí nacházet v konkurzu, likvidaci ani vyrovnání.

Srovnání půjček pro podnikatele
5 z 5 - (32 hlasů)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *