7 tipů, jak ukončit povinné ručení!

Pojišťovny se předhánějí v atraktivních nabídkách povinného ruční pro nové klienty. Pokud vám stávající povinné ručení už nevyhovuje, ať už kvůli finančním podmínkám nebo z důvodu výše pojišťovacích limitů, máte hned několik možností, jak na výpověď povinného ručení. Navíc nemusíte čekat na konec pojistného období. Změnou pojišťovny můžete ušetřit nemalé peníze, a tak není ve vašem zájmu čekat až na výročí smlouvy.

Výpověď smlouvy povinného ručení a změna pojišťovny

Chcete ušetřit a rozhodli jste se pro změnu, pak je třeba nejprve současnou smlouvu o povinném ručení vypovědět. Přemýšlíte nad tím, jak ji zrušit či ukončit? Níže naleznete výčet nejčastějších způsobů, jak může smlouva o povinném ručení zaniknout.

Jediným vaším nákladem při takové změně pojišťovny je váš čas. Za zrušení smlouvy se neplatí žádné sankce a benefitem je už zmíněné levnější pojištění. Odstoupení od smlouvy o povinném ručení musí být druhé straně vždy předloženo písemně, přičemž může být vypovězena kdykoliv, za splněných podmínek. Na výpovědi nikdy nesmí chybět váš podpis a měla by být ve dvou výtiscích, abyste si jeden nechali. Co všechno je třeba dle zákonů vykonat a jakým způsobem lze smlouvu ukončit?

  1. Výpověď smlouvy povinného ručení ke konci pojistného období

Výpověď je třeba doručit na adresu pojišťovny případně odevzdat přímo na pobočce nejdéle 6 týdnu před výročím dané smlouvy. Toto datum najdete v pojistné smlouvě i zelené kartě a není od věci si ho poznamenat i do kalendáře.

Výpověď můžete poslat kdykoliv, smlouva však bude ukončena až na konci pojistného období. Výjimečně lze u některých pojišťoven pojištění vypovědět k termínu nejbližší platby, proto se na možný datum výpovědi zeptejte klidně přímo u své pojišťovny.

Nedojde-li k vypovězení pojistné smlouvy, tak je automaticky prodloužena o další rok.

Náš tip: Stáhněte si vzor výpovědi pojistné smlouvy a zašlete ho na adresu pojišťovny ještě dnes.

  1. Výpověď z důvodu změny výše pojistného

Pokud nejste s novou výší pojistného spokojeni, můžete do měsíce od smlouvy odstoupit. Pojišťovna vás o této skutečnosti informuje dopisem, který musíte obdržet alespoň dva měsíce před koncem stávajícího pojistného období.

Náš tip: Nastane-li popisovaná situace, vyhledejte srovnávač pojištění a podívejte se, zda nemáte nárok na nižší pojistné. Váš současný bonus za beznehodovost si můžete převést k nové pojišťovně.

  1. Výpověď ve lhůtě dvou měsíců od uzavření smlouvy

Pokud jste si sjednali pojistku v nedávné době, lze ji ukončit do dvou měsíců od podpisu smlouvy bez udání důvodů. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Důvodů k výpovědi ve dvouměsíční lhůtě od uzavření smlouvy může být více, například vaše nespokojenost s výší pojistného. Nikdo se vás na to však ptát nebude, ze zákona máte na tento postup nárok. Pojišťovna vám posléze přeplatek za pojištění vrátí na bankovní účet nebo složenkou.

Náš tip: Výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy využijete, pokud během této doby naleznete levnější pojistku. Proto se vyplatí hledat i po podpisu smlouvy o povinném ručení další alternativy.

  1. Výpověď dohodou

Smlouvu lze vypovědět i dohodou, jak sám název napovídá, je třeba, aby se na jejím ukončení domluvili obě dvě smluvní strany. V dohodě musí být uveden datum zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání obou stran. Proto je nejlepším řešením vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby, kdy naše stávající pojišťovna vydá souhlas s výpovědí.

Výpověď povinného ručení lze stáhnout například zde. Vyplněnou výpověď pak zašlete opět pojišťovně poštou nebo emailem. U většiny pojišťoven je po předchozí domluvě možné ukončit smlouvu i přímo na pobočce na počkání. Pojišťovna svolí k výpovědi dohodou nejčastěji v případech oprávněné nespokojenosti či uvedení v omyl při sjednání pojistné smlouvy.

Náš tip: Pokuste se kontaktovat vaši pojišťovnu a dohodnout se na ukončení povinného ručení

  1. Výpověď povinného ručení do tří měsíců od pojistné události

Pokud nejste spokojeni s prací pojišťovny při vyřízení havárie, můžete do třech měsíců od této události, opět odstoupit od pojistné smlouvy. Pojišťovna by vám měla přeplatek na pojištění vrátit na bankovní účet nebo formou složenky.

Výpověď je opět možné odeslat jak emailem, tak doporučeně na poštu. Rozhodující pak je datum doručení výpovědi.

Náš tip: Vypovězení smlouvy nastane 1 měsíc od doručení výpovědi na adresu pojišťovny.

  1. Prodej vozidla

Změna vlastníka vozidla patří k nejčastějším důvodům změny povinného ručení. Pojištění zaniká dnem nahlášení změny majitele pojišťovně.

Ačkoliv ze zákona stačí oznámení této změny písemnou výpovědí, pojišťovny většinou požadují doložit tuto skutečnost kupní smlouvou a velkým technickým průkazem vozidla. Ukončení smlouvy pak nastává ke dni oznámení změny vlastníka vozu a přeplatek za pojistné je opět odesílán na účet původního pojistníka.

Náš tip: Raději si okopírujte kupní smlouvu i velký technický průkaz vozidla a tyto kopie pošlete spolu s výpovědí pojistné smlouvy.

  1. Vyřazení či likvidace vozidla

Vyřazení vozidla se řeší uložením SPZ do depozita. Tuto informaci je třeba doložit pojišťovně velkým technickým průkazem se záznamem o vyřazení vozidla. Stejně tak je potřeba pojišťovně dokládat velký technický průkaz i při likvidaci vozidla.

Náš tip: Smlouva o povinném ručení může zaniknout i při uložení SPZ do depozita na 1 den

Jak najít nejvýhodnější povinné ručení? Využijte srovnávač

Možnosti, jak nalézt nejvýhodnější povinné ručení je opravdu mnoho. Můžete obcházet všechny pojišťovny. O něco rychlejší způsob je prozkoumání webových stránek jednotlivých pojišťovacích domů. Porovnáváním jednotlivých nabídek však stále strávíte velmi mnoho času.

Právě váš čas pak šetří internetové srovnávače povinného ručení. Nezávislý kalkulátor porovná aktuální nabídku povinného ručení a na základě vámi zadaných informací vybere tu nejlepší variantu právě pro vás.

5 z 5 - (10 hlasů)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *